Tag: ICO

ICO คืออะไร เป็นโอกาสใหม่ของคนอยากมีธุรกิจและชอบลงทุน จริงหรือ | The Money Case EP.36

เอพิโสดที่แล้ว มันนี่โค้ช คุยกับ คุณแม็กซ์ ก่อตระกูล และคุณตูน ภาวลิน จาก StockRadars เรื่อง Cryptocurrency, Bitcoin และ Blockchain ทำให้ได้เห็นไอเดียเรื่องสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเข้ามาในชีวิตพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆ เอพิโสดนี้ คุยกันต่อเรื่องของการนำเหรียญดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เกิดเป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า ICO (Preliminary ...

Read more

ICO คืออะไร ? และกลไกตลาด

คลิปแสดงกลไกตลาดของ ICO ในภาพรวมเพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการไหลของเงินทุนและที่มาของมูลค่าของ Token ที่ระดมทุนด้วยวิธีการ ICO Experty - White paper https://static.coinpaprika.com/storage/cdn/whitepapers/140787.pdf 🤫►► ► Subscribe to "Pay Wachi Channel" ◄◄◄🤫 https://www.youtube.com/person/paywachi?sub_confirmation=1 ...

Read more
Page 1 of 15 1 2 15