ICO คืออะไร เป็นโอกาสใหม่ของคนอยากมีธุรกิจและชอบลงทุน จริงหรือ | The Money Case EP.36

เอพิโสดที่แล้ว มันนี่โค้ช คุยกับ คุณแม็กซ์ ก่อตระกูล และคุณตูน ภาวลิน จาก StockRadars เรื่อง Cryptocurrency, Bitcoin และ Blockchain ทำให้ได้เห็นไอเดียเรื่องสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเข้ามาในชีวิตพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆ เอพิโสดนี้ คุยกันต่อเรื่องของการนำเหรียญดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เกิดเป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า ICO (Preliminary...

Read more
Page 1 of 107 1 2 107